INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTÓW

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem kiedy:

a) Przedmiot zamówienia został wyprodukowany na miarę, według indywidualnych potrzeb i indywidualnej specyfikacji konsumenta. Powyższy zapis dotyczy togi i monogramu.

b) Przedmiot zamówienia był używany i przez to nie nadaje się do powtórnej sprzedaży ( brak fabrycznie dołączonych metek firmowych, ślady używania).

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik),  wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną na adres togi@telimena.com,  pocztową na adres T.A. Telimena S.A., ul. Sterlinga 27/29 bud. B, 90-212 Łódź lub faksem na numer (42) 630 22 59.

Dla ułatwienia mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe, aczkolwiek wymagane w przypadku konsumentów.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu niezwłocznie cenę zakupionych rzeczy nie później niż w ciągu 14 dni w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Zastrzegamy możliwość wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam oryginału dowodu jej odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracamy się z prośbą o niezwłoczne odesłanie lub bezpośrednie przekazanie zakupionych rzeczy na adres T.A. Telimena S.A.  ul. Sterlinga 27/29 bud. B, 90-212 Łódź najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

Koszty zwrotu rzeczy obciążają odstępującego od umowy.

W przypadku chęci odstąpienia od umowy należy: pobrać, wypełnić i odesłać Formularz odstąpienia od umowy.


Formularz odstąpienia od umowy dla przedsiębiorcy

Formularz odstąpienia od umowy dla konsumenta


Togi szyte zgodnie
z rozporządzeniem
Ministra Sprawiedliwości
Krótki termin realizacji
zamówienia
Gwarancja jakości
MADE IN POLAND